Økonomisk rådgivning

Med 15 års erfaring som regnskapsførere har vi god kunnskap om hva som fungerer og ikke, når det gjelder spørsmål innenfor økonomi, regnskap og likviditet: - Bør jeg kjøpe bil privat eller på firma? - Hvor mye bør jeg ta i utbytte? - Bør jeg låne eller lease? - Kan jeg ansette en til? - Kan jeg ta mer ut i lønn? Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe deg med.

Rådgivning

Vi inviterer kundene våre til å ha regelmessige møter og bidrar med forståelige og tilgjengelige analyser og rapporter for å styre økonomi og utvikling. Typiske oppgaver innenfor økonomisk rådgivning og støtte:

 • Veiledning til ledelse og økonomiavdeling
 • Økonomisk kompetanseoverføring til kundens medarbeidere
 • Budsjettering, prognoser
 • Økonomisk rapportering
 • Nøkkeltallsrapporter
 • Visuell oversikt over økonomien – «dashbord»
 • Regnskapsanalyser
 • Likviditetsanalyser
 • Valg og bruk av økonomisystem
 • Rutineutvikling og automatisering
 • Økonomisk «strategi» og utvikling
 • Kapital- og finansieringsspørsmål