Vekst og likviditet

Hvis du ønsker at din bedrift skal vokse, er det viktig å holde fokus på rett sted. Flere kunder, kontroll på kostnader, markedsføring, fornøyde ansatte og effektiv drift. Det er mange aspekter å holde øye med, og hvis man feiler på ett av punktene kan det hindre veksten til ett selskap. For uten flere kunder er det sjeldent vekst, og du får ikke flere kunder hvis de har dårlige opplevelser med de ansatte, eller du ikke har råd til nye ansatte for å dekke opp økt kapasitet til å håndtere kunder.

I oppstartsfasen gjør du ofte mange ting selv, men skal du være rustet til vekst, er det viktig å ha en plan for veksten. Du må vite hvem andre som skal håndtere en del av oppgavene du kanskje selv håndterer i dag, samtidig som du beholder oversikt og kontroll. Det er derfor SMB Accounting har spesialisert seg på forretningsførsel og rådgivning. Vi er en partner man kan outsource mye av den økonomiske administrasjonen til, for å gi deg fokus på å drive selve selskapet ditt. Vi håndterer post, sørger for at fakturaer blir sendt ut og betalt, purrer kunder når de ikke betaler og holder ett øye med økonomien i selskapet. Og lurer du på noe rundt økonomi, kan vi selvfølgelig bistå med rådgivning! Ta gjerne kontakt for en forpliktende prat om hvordan SMB Accounting kan hjelpe din bedrift å vokse.

Likviditet

Likviditet handler i korte trekk om selskapets evne til å håndtere kortsiktig gjeld. Er selskapet kapabel til å betale de løpende regningene innenfor de neste 12 månedene. Jo mer kapital selskapet har etter at regninger er betalt, jo bedre blir likviditeten. Selskapet vil da stå bedre rustet til å håndtere uforutsette kostnader, og ta investeringer som kan sørge for økt vekst. Nyansettelser, kjøp av markedsføring og andre grep for å vokse øker den kortsiktige gjelden. Dette krever derfor at du får økt likviditet, eller at likviditeten er meget god før du gjør grep for vekst.

Ett selskap har både variable og faste kostnader. Mange faste kostnader (husleie, it-kostnader, innleide administrative tjenester og forsikring) er ofte uavhengige av om du har 2 eller 5 ansatte. Selskapets vekst vil derfor ofte føre til en likviditetsøkning, siden prisene gjerne er satt utifra «dagens» kostnadsnivå. Selger du mer og ansetter en til, vil fortjenesten øke mer på det økte salget enn om du også måtte ha økt de andre faste kostnadene tilsvarende. Du trenger oftest ikke å leie ett nytt lokale eller en ekstra advokat fordi du ansetter en til. Kortsiktig gjeld øker derfor mindre enn selve vekstfortjenesten ved å legge til en ny ansatt som fast kostnad.

Som ekspert på økonomisk rådgivning for selskaper kan vi selvfølgelig bistå med hjelp før, underveis og etter en vekstfast. Vi kan hjelpe til med prissetting, budsjettering, kostnadskutt og andre måter å øke likviditeten til selskapet for å kunne vokse. Ta gjerne kontakt for en forpliktende prat om hvordan SMB Accounting kan hjelpe din bedrift å vokse.

Våre metoder

Som seritifisert 24SevenOffice og Tripletex regnskapsfører jobber vi heldigitalt i skyen. Dette er 2 effektive systemer som gjør regnskapsjobben effektiv og oversiktlig. Det betyr rask oppfølging, oversiktlige rapporter og lavere kostnader til ditt selskap. Dette er komplette regnskapssystemer til alt fra SMB (small medium businesses) til store selskaper. Med digital timeregistrering, fakturering, regnskap, CRM og integrasjon med bank kan du drifte mesteparten av selskapet fra skyen. Og selvfølgelig har vi avtale med factoringselskap som kan håndtere fakturaene dine når kundene ikke betaler deg.

Du som kunde kan også gjøre mye selv i systemene, som gjør at du sparer penger.


Ta gjerne kontakt for en forpliktende prat om hvordan SMB Accounting kan hjelpe din bedrift å vokse.