Unngå skattesmell – sjekk skattekortet ditt!

Når vi nå nærmer oss desember, nærmer fristene seg for å unngå skattesmell når neste skattemelding (tidligere kalt Selvangivelse) skal leveres på vårparten. Enkle grep kan la deg unngå overraskelser, og kanskje du til og med sparer skatt på ting du ikke har tenkt på.

Korriger skattekortet ditt

På Skatteetaten sine sider kan du endre skattekortet ditt for 2019 frem til 13 desember. Skattekortet ditt kan du finne her. Skattekortet inneholder tallene som Skatteetaten legger til grunn for din nåværende skatteberegning. Enten om du manuelt hvert år legger inn forventet inntekt, fradrag og gjeld på starten av året, eller om du bare lar fjorårets tall ligge til grunn. Om du ikke manuelt justerer for hva som faktisk er realistisk, risikerer du at skattekortet ditt kan inneholde feil tall. Samtidig kan du underveis i året gjøre endringer i skattekortet for å ta høyde for økt/senket inntekt eller andre aspekter som påvirker skatten din.

Når vi nå kommer til desember, kan det være smart å dra frem siste lønnslipp. Der vil det kunne stå oppstilt hva du har fått i lønn enn å lenge i år, og hvor mye du har betalt i skatt. Sammenlign disse tallene med hva skattekortet ditt sier. Er det stor forskjell her, kan du få skattesmell hvis du har høyere inntekt enn oppgitt, og penger tilbake hvis oppgitt lønn er høyere enn realiteten. Hvis du endrer skattekortet i desember, vil den gjøre en kalkulasjon på hva du må betale i skatt for å komme i tilnærmet 0 i neste skatteoppgjør. Enten om du da får mindre eller mer skatt i Desember.

Skattekortet for 2020 kan endres fra og med 16 desember. Det vil være smart å endre dette så raskt som mulig, slik at du ikke glemmer det når man er fullt i gang igjen med hverdagen over nyåret.

Ikke ta halv skatt i desember

Mange tror at man får halv skatt i desember. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Realiteten er at skatten din på ett år fordeles på 10,5 måneder istedenfor 12 måneder i året. Du betaler altså mer skatt i 10,5 måneder i året, slik at feriepenger kan utbetales uten skatt, og at desember kan utbetales med halv skatt. Samlet sett betaler du altså ikke noe mindre skatt.

Hvis du korrigerer skattekortet ditt som nevnt i avsnittet over, trenger du ikke nødvendigvis endre skattekortet hvis du risikerer baksmell. Hvis ikke skattesmellen er for stor, vil du kunne heller be arbeidsgiveren din trekke deg full skatt i desember. Slik betaler du litt ekstra skatt, men netto du sitter igjen med er det samme som årets resterende måneder.

Noen arbeidsgivere gir også «halv skatt» i november istedenfor. Du har ingen plikt til å godta halv skatt, så du kan kreve full skattebetaling hvis dette er gunstig for deg. Bare husk å si ifra til arbeidsgiver i god tid, da de ofte gjør lønnsberegning før lønnsdato.

Husk BSU

En måte å redusere skattebelastningen sin på er å spare opp til 25 000kr i BSU (Boligsparing for Ungdom). Dette spares på en spesiell BSU-konto som de fleste banker tilbyr, hvor pengene blir låst frem til du skal kjøpe bolig. Fordelen med dette er at renten kan være mye høyere enn vanlige sparekontoer, og som en bonus; du får 5000kr i skattefradrag om du sparer maksbeløpet. Dette må være satt inn på BSU-konto innen 31 desember hvis du skal dra nytte av dette.

Andre måter du kan redusere skatten din på

Det er mange fradrag man kan få, avhengig av livssituasjonen din. Disse gir utslag på skattesatsen din sammen med lønn, lån og formue. Du kan enten legge de inn i skattekortet slik at du betaler mest mulig korrekt skatt igjennom året. Mange lar allikevel fradragene først komme til syne på skattemeldingen, slik at de heller får tilbake penger på skatten. Det er en tryggere måte å unngå å skattesmell, men samtidig gir det dårlig avkastning. Skatteetaten gir deg ca. 0,6% rente på det de skylder deg. Hadde du betalt mindre skatt igjennom året og satt samme beløp inn på høyrentekonto eller BSU ville du kunne fått alt fra 1% til 4% avkastning. Alternativt investert i aksjer eller fond som kunne mangedoblet beløpet.

Legger du inn fradrag i skattekortet ditt kan du vurdere om du skal be om full skatt eller endret skattesats i desember for å betale mest mulig korrekt skatt.

Lurer du på hvilke fradrag du kan få kan du se på Skatteetatens fradragsveileder her.