Skattetrekkskontoen – har du nok inne?

Ved årsslutt MÅ skattetrekkskontoen være à jour og nok midler satt til side. Har du sikret dette? Hvis ikke, begår du lovbrudd. Det er egentlig en løpende plikt å ha nok innestående på skattetrekkskontoen.

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn, må ha en skattetrekkskonto. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte. Som arbeidsgiver skal du foreta forskuddstrekk etter gjeldende tabell eller satser ved hver lønnsutbetaling. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen den første hverdagen etter lønnsutbetalingen. Du oppretter en egen skattetrekkskonto i banken. Dette er en spesiell konto der pengene står låst og bare kan brukes til betaling av skatt til Skatteetaten.

Hvis selskapet ikke ønsker å bruke skattetrekkskonto, kan det stilles en garanti for skattetrekket. Det vanligste er at garantien stilles av en bank. Garantien må være godkjent av Skatteetaten før lønnsutbetalingen.

Kilder: Skatteetaten