Aksjonærregisteroppgaven 2020 for selskapet ditt kan nå leveres. Frist er 31/1.

Det er viktig at oppgaven fylles ut på riktig måte, og at det ikke er feil i opplysningene som rapporteres. Hvis man roter med tallene, kan det ende med feil beskatning av aksjonærer og kanskje tilleggsskatt. Regelverket bør med andre ord følges nøye, og oppgaven bør fylles ut av noen med den nødvendige kunnskapen.

Du kan nå levere Aksjonærregisteroppgaven 2020 for selskapet ditt. Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer selskapet.


Hvorfor må vi levere aksjonærregisteroppgaven?

Alle norske aksjeselskap, allmennaksjeselskap, og sparebanker med egenkapitalbevis skal rapportere om alle endringer knyttet til aksjene i selskapet. Det er også verdt å huske på at oppgaven må sendes inn selv om selskapet ble avviklet i løpet av rapporteringsåret.

Det er imidlertid noen typer selskaper som er unntatt kravet:

 • Selskaper registrert i Verdipapirsentralen får sine endringer rapportert av VPS.
 • Boligaksjeselskaper skal heller ikke levere oppgaven.
 • I tillegg er det unntak for skattefrie institusjoner, med mindre de har skattepliktig inntekt.

Informasjonen som sendes inn til Skatteetaten gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge og brukes til å lage forhåndsutfylte selvangivelser. Aksjeoppgaven som Skatteetaten sender ut til aksjonærer, er basert på opplysningene som registreres i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.


Hvordan gjør vi det?

Leverte du oppgaven i fjor, er forhåndsutfylte data tilgjengelig i årsoppgjørssystemene, og de ligger også i innboksen i Altinn. Du finner mer opplysninger om innleveringen i Orienteringsbrevet som nå er tilgjengelig i selskapets innboks i Altinn.

Det er viktig at oppgaven fylles ut på riktig måte, og at det ikke er feil i opplysningene som rapporteres. Hvis man roter med tallene, kan det ende med feil beskatning av aksjonærer og kanskje tilleggsskatt. Regelverket bør med andre ord følges nøye, og oppgaven bør fylles ut av noen med den nødvendige kunnskapen.

Hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven, er avhengig av hva som har skjedd aksjemessig i selskapet i 2020. Best instruksjon i hvordan du fyller ut, får du på skatteetaten.no, der hele 29 ulike hendelser/situasjoner er beskrevet med tilhørende veiledning og eksempel på korrekt utfylling av registeroppgaven.

Er du usikker og vil ha hjelp, så kan vi i SMB Accounting ordne alt rundt aksjonærregisteroppgaven for deg. Ta kontakt – vi trenger bare svar på tre enkle spørsmål og informasjon dersom svaret er «ja»:

 1. Har det vært endringer i aksjekapitalen i løpet av 2020?
 2. Har det vært omsatt aksjer i selskapet i 2020?
 3. Har det vært endring av selskapsstruktur eller aksjeklasser i 2020?


Når må aksjonærregisteroppgaven leveres?

Leveringsfristen er 31. januar 2021.

Dersom Aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen, ilegges daglig løpende tvangsmulkt. Dere vil da motta varsel og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter få dager. Vedtaket vil inneholde informasjon om hvilken dag mulkten løper fra. Mulkten utgjør kr 1 172 per dag (1 rettsgebyr). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige kr 58 600.

NB! Per desember 2020 er tvangsmulkt midlertidig stoppet som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Følg med på skatteetaten.no for mer informasjon. Men la ikke dette bli en sovepute for ikke å levere oppgaven i tide!


Konsekvensene er store av at aksjonærregister­oppgaven ikke leveres, leveres for sent, eller blir avvist pga. feil:

 • Sannsynlig tvangsmulkt for selskapet
 • Private aksjonærer i firmaet får ikke utfylte opplysninger i selvangivelsen
 • Private aksjonærer får ikke aksje- og egenkapitalbevis
 • Private aksjonærer blir nødt til å levere selvangivelse manuelt i Altinn, med vedlegget Aksjer og fondsandeler.
 • Mulighet for stilltiende samtykke til den ferdigutfylte selvangivelsen faller altså bort.
 • Har selskapet glemt å levere oppgaven ett år, får det ikke godkjent ny oppgave året etter

Kilder: Skatteetaten, Altinn, Tripletex