Artikler

Vi holder deg oppdatert på de viktigste regelendringene som gjelder til enhver tid, i tillegg til nyheter fra oss.

Heldigitale regnskap er ett effektiv verktøy under Corona-krisen

Selv om mange bedrifter har mindre å gjøre i disse dager, er det fortsatt «business as usual» for mange selskaper. Uavhengig om din bedrift er rammet av permitteringer, nedskjæringer eller opprettholder normal drift trenger du oppdaterte regnskapstall. Dersom du ikke har en god oversikt over din bedrifts kostnader, er det også vanskelig å se hvor bedriften kan redusere kostnader. For at dere best mulig skal kunne begrense de økonomiske påvirkningene av myndighetens Corona-tiltak vil det også være nødvendig å se over den daglige driften. Etter hvert som ulike støtteordninger fra myndighetene iverksettes er det nødvendig å kunne dokumentere blant annet inntektstap og faste kostnader. Din bedrift bør derfor iverksette tiltak slik at regnskapet er oppdatert, selv om det kanskje er andre oppgaver som føles mer viktig.

Les mer

Vekst og likviditet

Hvis du ønsker at din bedrift skal vokse, er det viktig å holde fokus på rett sted. Flere kunder, kontroll på kostnader, markedsføring, fornøyde ansatte og effektiv drift. Det er mange aspekter å holde øye med, og hvis man feiler på ett av punktene kan det hindre veksten til ett selskap. For uten flere kunder er det sjeldent vekst, og du får ikke flere kunder hvis de har dårlige opplevelser med de ansatte, eller du ikke har råd til nye ansatte for å dekke opp økt kapasitet til å håndtere kunder.

Les mer

Nå nærmer det seg årslutt

Når regnskapsåret nærmer seg slutt og man skal summere opp året, kan det også være greit å bruke anledningen til å revidere driften i selskapet. Hva kan man gjøre nå på slutten av året, og på nyåret til å starte ett nytt driftsår med bedre premisser enn fjoråret? Hvilke utfordringer har vi møtt på, hvor kan vi effektivisere og er det på tide å oppdatere måten vi gjør regnskap på? Har selskapet har vært plaget med mye kvitteringsrot eller dårlig løsning for utlegg/kjørebøker? Har det gått for lang tid å purre opp dårlige betalere? Får du levert alle bilag til regnskapsfører i tide?

Les mer

Årsoppgjøret 2019

På slutten av hvert regnskapsår skal årets økonomiske aktiviteter summeres og lede frem til ett årsregnskap. Dette regnskapet skal vise bedriftens økonomiske ståsted etter ett år med aktivitet. Det vil inneholde resultatregnskapet, balansen og årsberetning. Årsberetningen er en skriftlig kommentar til den økonomiske situasjonen i selskapet, som utfyller resultatregnskapet og balansen. Det vil være resultatet av årsoppgjøret som viser de hvor mye selskapet må skatte, og hva selskapet sitter igjen med av midler til eventuelt utbytte.

Les mer

Den digitale hverdag

Teknologi inntar stadig større del av arbeidshverdagen vår. Mer og mer arbeid gjøres av maskiner og PC-er, og mer arbeid kan gjøres fra hvilken som helst plass så lenge du har internett, takket være «skyen». Vi i SMB Accounting tar stadig i bruk nye teknologiske løsninger, og er i dag en digital regnskapsfører. Ved å ta i bruk 24SevenOffice og Tripletex har vi lykkes i å flytte tidligere papirkrevende arbeid til skyen. Det er slutt på stempling, papirkopier og endeløse rader med permer. I dag er det kun digital regnskap som gjelder.

Les mer

De vanligste spørsmålene om Tripletex

Som sertifisert Tripletex regnskapsfører, benytter mange av våre kunder denne plattformen. Dette er ett heldigitalt regnskapssystem, som gjør hverdagen lettere. Alt er tilgjengelig hele tiden, og du slipper rot med papirer siden alt foregår digitalt. Samtidig merker vi at vi at det er enkelte spørsmål som er gjentagende. Vi vil derfor her gå igjennom de vanlige spørsmål om Tripletex, og viser hvordan du finner det du leter etter.

Les mer

Neste