Smba_forside_cropped

Vi forenkler økonomiarbeidet og øker lønnsomheten din

SMB Accounting leverer naturligvis alle «standard» regnkapstjenester. Men vi kan gjerne gjøre noe mer for deg enn det. Med vår høye faglige kompetanse hos stabile og erfarne kundeansvarlige kan vi være din økonomiske partner og rådgiver. Vi har bred kunnskap og erfaring med forbedring av arbeidsflyt ved teknologiorientert automatisering og effektivisering av de tradisjonelle regnskapsfunksjonene. Det frigjør tid for oss så vi kan fokusere på «business intelligence» og god rådgivning: rapportering, oversikt, innsikt, kontroll. Det gir også deg mer tid til å jobbe med dine egne kunder og marked, gjøre det du er god på; det gir deg økt lønnsomhet, større soliditet og økonomisk trygghet.

Tjenester

Ikon-regnskap Regnskapsføring

SMB Accoun­ting AS er et autori­sert regnskaps­kontor og kan utføre alle former for regnskaps­fø­ring og i tillegg hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre. Vi er regnskaps­fører for alt fra enkelt­per­son­s­foretak til store aksje­sel­skaper, og har lang erfaring med å bistå nystar­tede selskap helt fra etable­ring. Vi bruker bla. regnskaps­system fra 24SevenOffice og Tripletex.

Les mer

Ikon-radgiving Økonomisk rådgivning

Med 15 års erfaring som regnskaps­fø­rere har vi god kunnskap om hva som fungerer og ikke, når det gjelder spørsmål innenfor økonomi, regnskap og likvi­ditet: — Bør jeg kjøpe bil privat eller på firma? — Hvor mye bør jeg ta i utbytte? — Bør jeg låne eller lease? — Kan jeg ansette en til? — Kan jeg ta mer ut i lønn? Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe deg med.

Les mer

Ikon-business Forretningsførsel

Lei av papir­ar­beid? Lei av å følge opp kunder som ikke betaler i tide? Vi kan ordne svært mye av det admini­stra­tive hverdags­ar­beidet for deg som din forret­nings­fører. Og vi gjør det helst papir­løst — med moderne, digitale admin- og økonomi­sys­temer, som også du får tilgang til – du beholder natur­ligvis kontrollen. 

Les mer

Samarbeidspartnere

24SevenOffice

Norskbaserte 24SevenOffice anser vi p.t. som Europas ledende aktør innen skybaserte forretningssystemer. De har over 20 års erfaring og tilbyr markedets mest komplette og sofistikerte «Software as a Service» (SaaS)-løsning, også kalt «cloud computing». Med 24SevenOffice som partner har vi i SMB Accounting bl.a. bokføring ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og automatisert godkjenningsflyt for alle våre kunder.

Tripletex

Tripletex er et faktura- og regnskapssystem foretrukket av mange småbedrifter. Gjennom partnerskapet med Tripletex samarbeider vi direkte med kunden i et moderne, skybasert økonomisystem og har alltid full kontroll over bedriftens økonomi med et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt. Bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Andre partnere

Cordel er et mye brukt IT-system for fagentreprenører og faghandel som også vi i SMB Accounting kjenner godt. Total Årsoppgjør er et Altinn-integrert, brukervennlig årsoppgjørsprogram med automatiske funksjoner, innebygde varsler og automatiske kontroller. Med dette kan vi levere raske årsregnskap til våre kunder.

Aktuelt

Årsoppgjøret 2019

05/12/2019 På slutten av hvert regnskapsår skal årets økono­miske aktivi­teter summeres og lede frem til ett årsregn­skap. Dette regnskapet skal vise bedrif­tens økono­miske ståsted etter ett år med aktivitet. Det vil inneholde resul­tat­regn­skapet, balansen og årsbe­ret­ning. Årsbe­ret­ningen er en skriftlig kommentar til den økono­miske situa­sjonen i selskapet, som utfyller resul­tat­regn­skapet og balansen. Det vil være resul­tatet av årsopp­gjøret som viser de hvor mye selskapet må skatte, og hva selskapet sitter igjen med av midler til eventuelt utbytte.

Les mer

Unngå skattesmell – sjekk skattekortet ditt!

03/12/2019 Når vi nå nærmer oss desember, nærmer fristene seg for å unngå skatte­smell når neste skatte­mel­ding (tidli­gere kalt Selvan­gi­velse) skal leveres på vårparten. Enkle grep kan la deg unngå overras­kelser, og kanskje du til og med sparer skatt på ting du ikke har tenkt på.

Les mer

Den digitale hverdag

14/11/2019 Tekno­logi inntar stadig større del av arbeids­hver­dagen vår. Mer og mer arbeid gjøres av maskiner og PC-er, og mer arbeid kan gjøres fra hvilken som helst plass så lenge du har inter­nett, takket være «skyen». Vi i SMB Accoun­ting tar stadig i bruk nye tekno­lo­giske løsninger, og er i dag en digital regnskaps­fører. Ved å ta i bruk 24SevenOffice og Tripletex har vi lykkes i å flytte tidli­gere papir­kre­vende arbeid til skyen. Det er slutt på stemp­ling, papir­ko­pier og endeløse rader med permer. I dag er det kun digital regnskap som gjelder.

Les mer