Smba_forside_cropped

Vi forenkler økonomiarbeidet og øker lønnsomheten din

SMB Accounting leverer naturligvis alle «standard» regnskapstjenester. Men vi kan gjerne gjøre noe mer for deg enn det. Med vår høye faglige kompetanse hos stabile og erfarne kundeansvarlige kan vi være din økonomiske partner og rådgiver. Vi har bred kunnskap og erfaring med forbedring av arbeidsflyt ved teknologiorientert automatisering og effektivisering av de tradisjonelle regnskapsfunksjonene. Det frigjør tid for oss så vi kan fokusere på «business intelligence» og god rådgivning: rapportering, oversikt, innsikt, kontroll. Det gir også deg mer tid til å jobbe med dine egne kunder og marked, gjøre det du er god på; det gir deg økt lønnsomhet, større soliditet og økonomisk trygghet.

Tjenester

Ikon-regnskap Regnskapsføring

SMB Accoun­ting AS er et autori­sert regnskaps­kontor og kan utføre alle former for regnskaps­fø­ring og i tillegg hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre. Vi er regnskaps­fører for alt fra enkelt­per­son­s­foretak til store aksje­sel­skaper, og har lang erfaring med å bistå nystar­tede selskap helt fra etable­ring. Vi bruker bla. regnskaps­system fra 24SevenOffice og Tripletex.

Les mer

Ikon-radgiving Økonomisk rådgivning

Med 15 års erfaring som regnskaps­fø­rere har vi god kunnskap om hva som fungerer og ikke, når det gjelder spørsmål innenfor økonomi, regnskap og likvi­ditet: — Bør jeg kjøpe bil privat eller på firma? — Hvor mye bør jeg ta i utbytte? — Bør jeg låne eller lease? — Kan jeg ansette en til? — Kan jeg ta mer ut i lønn? Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe deg med.

Les mer

Ikon-business Forretningsførsel

Lei av papir­ar­beid? Lei av å følge opp kunder som ikke betaler i tide? Vi kan ordne svært mye av det admini­stra­tive hverdags­ar­beidet for deg som din forret­nings­fører. Og vi gjør det helst papir­løst — med moderne, digitale admin- og økonomi­sys­temer, som også du får tilgang til – du beholder natur­ligvis kontrollen. 

Les mer

Samarbeidspartnere

24SevenOffice

Norskbaserte 24SevenOffice anser vi p.t. som Europas ledende aktør innen skybaserte forretningssystemer. De har over 20 års erfaring og tilbyr markedets mest komplette og sofistikerte «Software as a Service» (SaaS)-løsning, også kalt «cloud computing». Med 24SevenOffice som partner har vi i SMB Accounting bl.a. bokføring ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og automatisert godkjenningsflyt for alle våre kunder.

Tripletex

Tripletex er et faktura- og regnskapssystem foretrukket av mange småbedrifter. Gjennom partnerskapet med Tripletex samarbeider vi direkte med kunden i et moderne, skybasert økonomisystem og har alltid full kontroll over bedriftens økonomi med et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt. Bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Andre partnere

Cordel er et mye brukt IT-system for fagentreprenører og faghandel som også vi i SMB Accounting kjenner godt. Total Årsoppgjør er et Altinn-integrert, brukervennlig årsoppgjørsprogram med automatiske funksjoner, innebygde varsler og automatiske kontroller. Med dette kan vi levere raske årsregnskap til våre kunder.

Aktuelt

Arv og arveavgift etter 2021?

23/02/2021 Du er kanskje en av dem som vurderer et genera­sjons­skifte i bedriften fordi du har hørt at arveav­giften kan komme tilbake med en eventuell ny regje­ring? Det er høyst usikkert når og i hvilken form en arveav­gift eventuelt kommer tilbake, men det som er sikkert, er at det neppe blir gunsti­gere med genera­sjons­skifter enn slik det er akkurat nå. Endring i arveav­gifts­reg­lene er sannsyn­ligvis mulig tidligst fra 2022, noe som kan gjøre 2021 til året å planlegge. SMB Accoun­ting opplever at enkelte kunder nå vurderer dette og ber oss om råd. I denne artik­kelen ser vi derfor på hva du må tenke gjennom før du gir barna forskudd på arv.

Les mer

Digital regnskapsførsel for advokater

08/02/2021 Når man velger regnskaps­fører, er det mange aspekter man må tenke på. Det vil selvføl­gelig alltid være viktig med god kjemi mellom kunde og regnskaps­fører, men spesia­li­sert kompe­tanse er også viktig å tenke på om man har behov for. Selv om mange ting er generelle innenfor regnskap, er det enkelte bransjer som både krever ekstra­or­dinær kompe­tanse og godt tilpas­sede systemer. SMB Accoun­ting AS har i mange år håndtert en rekke forskjel­lige bransjer, slik at vi er godt rustet til å ta på oss oppdrag innenfor de fleste bransjer. Men likevel er det enkelte bransjer som skiller seg spesielt ut i kunde­listen vår. En av disse er advokater.

Les mer

Blir økonomisystemet din neste bank?

01/02/2021 Små og mellom­store bedrifter er endelig på vei til å få oppmerk­som­heten de fortjener og banktje­nes­tene de behøver. – Men ikke fra bankene.

Les mer